Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se je chránit. Zásady ochrany osobních údajů obsahují popis zpracování osobních údajů.

Souhlas s naším používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při vaší první návštěvě našich stránek nám umožňuje používat soubory cookie při každé návštěvě našich stránek.

Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, uchovávány a používány následující typy osobních údajů:

1. Informace o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

2. Informace o vašich návštěvách a používání tohoto webu, včetně zdroje odkazů, trvání návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest na webu;

3. Údaje, jako je vaše e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našem webu;

4. Informace, které zadáváte při vytváření profilu na našich stránkách, jako je vaše jméno, profilové fotografie, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, informace o vzdělání a zaměstnání;

5. Informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které zadáte pro nastavení odběru našich e-mailů a/nebo newsletteru;

6. Údaje, které zadáváte při používání služeb na našich stránkách;

7. Informace, které jsou generovány, když používáte naše stránky, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;

8. Informace týkající se čehokoli, co zakoupíte, služeb, které používáte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich stránek, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě;

9. Informace, které zveřejníte na našich stránkách se záměrem je zveřejnit na internetu, které zahrnují vaše uživatelské jméno, profilové obrázky a obsah vašich příspěvků;

10. Informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich stránek, včetně obsahu a metadat;

11. Jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, budou použity v
účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webu. My
Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

1. Správa našich webových stránek a podnikání;

2. Personalizace našich stránek pro vás;

3. Umožnění vám používat služby dostupné na našich stránkách;

4. Zasílání produktů zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

6. Zasílání výpisů, faktur a upomínek plateb a vybírání plateb od vás;

7. zasílání neobchodovatelných obchodních sdělení;

8. Zasílání e-mailových upozornění, které jste si výslovně vyžádali;

9. Zasílání newsletterů e-mailem, pokud jste k tomu dali souhlas (můžete se kdykoli odhlásit);

10. Zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste se výslovně přihlásili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli pokud již nepotřebujete marketingovou komunikaci);

11. Poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou schopny identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

12. Vyřizování dotazů a stížností podaných vámi nebo o vás týkajících se našich stránek;

13. Zajištění bezpečnosti našich stránek a předcházení podvodům;

14. Zajištění souladu s podmínkami, jimiž se řídí používání našich stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší stránky služby soukromých zpráv);

15. Jiné účely. Pokud poskytnete osobní údaje pro zveřejnění na našich stránkách, my
tyto informace zveřejní a jinak použije v souladu s licencí, kterou nám udělujete.
Nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejňování vašich informací na našich stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webu.
Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem jejich přímého marketingu ani žádné jiné třetí strany.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníků, pojistitelů, odborných poradců, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, jak je to nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny společností (včetně našich dceřiných společností, naší konečné holdingové společnosti a všech jejích dceřiných společností) v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro účely stanovené v těchto zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

1. V rozsahu povoleném zákonem;

2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo navrhovaným soudním řízením;

3. Stanovit, uplatňovat nebo bránit naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);

4. Kupujícímu (nebo potenciálnímu kupci) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které prodáváme (nebo plánujeme prodat);

5. Jakékoli osobě, která podle našeho rozumného názoru může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění takových osobních údajů, pokud lze podle našeho rozumného názoru takovému soudu nebo orgánu přiměřeně nařídit, aby takové osobní údaje zveřejnil.
S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám.

Mezinárodní přenos dat

1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, ve kterých působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito Zásadami.

2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů podobné těm v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

3. Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách nebo které poskytnete pro zveřejnění na našich stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací ostatními.

4. Výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů popsaných v této části.

Ukládání osobních údajů

1. Tato část stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby nám pomohly zajistit, že splníme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, by neměly být uchovávány déle, než je pro daný účel nebo účely nezbytné.

3. Aniž je dotčen článek 2, osobní údaje obecně vymažeme po uplynutí 2 (dvou) let od data poskytnutí údajů.

4. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu uchováváme dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

1. V rozsahu povoleném zákonem;
2. Pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakýkoli současný nebo budoucí soudní spor;

3. Stanovit, uplatňovat nebo bránit naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika).

Zabezpečení vašich osobních údajů

1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

2. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a firewallem).

3. Veškeré elektronické finanční transakce prováděné prostřednictvím našich stránek budou chráněny šifrovací technologií.

4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat přenášených přes internet.

5. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na naše stránky; nebudeme vás žádat o heslo (kromě případů, kdy se přihlásíte na naše stránky).

Změny

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich stránkách.

Vaše práva

Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme. Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem. Můžete nás kdykoli nařídit, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi obecně buď výslovně souhlasíte s naším použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odmítnout používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy a informace o webových stránkách třetích stran. Nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů a postupy třetích stran.

Soubory cookie

Naše stránky používají soubory cookie. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odešle webový server do webového prohlížeče a prohlížeč jej uloží. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ nebo „relace“: trvalé soubory cookie jsou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají platné až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud je uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; session cookies na druhé straně vyprší na konci uživatelovy relace, když je webový prohlížeč zavřen. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich. Používáme jak soubory cookie relace, tak trvalé soubory cookie.

1. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie, například:

1.1 v aplikaci Internet Explorer (verze 10) můžete blokovat soubory cookie pomocí nastavení přepisování zpracování souborů cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Ochrana osobních údajů“ a poté na „Pokročilá nastavení“;

1.2. ve Firefoxu (verze 24) můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením zaškrtnutí „Přijímat soubory cookie z webů“;

1.3. v Chrome (verze 29) můžete zablokovat všechny soubory cookie tak, že přejdete do nabídky „Přizpůsobit a spravovat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a poté pod nadpisem vyberete „Blokovat webům nastavení jakýchkoli dat“ “Cookies”. Blokování všech cookies negativně ovlivní použitelnost mnoha stránek. Pokud zablokujete soubory cookie, možná nebudete moci používat všechny funkce našich stránek.

Kontakt

Pokud byste chtěli smazat osobní údaje nebo odvolat souhlasy, které jste nám poskytli, kontaktujte nás.